Czeslaw Niemen “Sukces”. Чеслав Немен “Успех” (перевод альбома)

Перевод текстов альбома Чеслава Немена “Успех”(“Sukces”) 1968 года.
======================================================
1. Горит овин / Płonąca stodoła (C. Niemen — M. Bellan)
2. Где мак алеет / Gdzie się mak czerwieni (C. Niemen — A. Tylczyński) — нет текста
3. Бродяга / Włóczęga (mel. lud.; opr. C. Niemen — M. Bellan)
4. Рождение любви / Narodziny miłości (C. Niemen — M. Gaszyński) — нет текста
5. Аллила / Allilah (C. Niemen — M. Gaszyński)
6. Наилучшая ночь / Najdłuższa noc (C. Niemen — M. Bellan)— нет текста
7. Успех / Sukces (C. Niemen)
8. Если / Jeżeli (C. Niemen — J. Tuwim)— нет текста
9. Бронзовый крестик / Spiżowy krzyżyk (C. Niemen — C. Niemczuk)— нет текста
10. Столько есть дорог / Tyle jest dróg (C. Niemen — P. Janczerski)— нет текста
11. Ненужные / Niepotrzebni (M. Zimiński — M. Gaszyński)
12. Стоя на коленях перед Тобой / Klęcząc przed tobą (C. Niemen — M. Gaszyński)
======================================================
1. Горит овин

Говорят: горит овин, горит — аж страх!
Трещит всё вокруг, стены и крыша такие горячие, что — ох!
Беги туда со мной в час несчастья, ведь
Овин горит, а в нем какие-то люди,
Староста уже созвал почти пол села, помогай и ты.
Горит овин, тревога сохраняется, мы на дне.
Почему именно я должен брать тогда дудку?

Я хватаю ведро в руки, я бегу изо всех сил и вижу там вот что :
Горят глаза и щёки, веселится толпа, пар около ста,
Это староста свою дочку замуж сегодня выдал —
К жене воспылал молодой господин — крестьянка для благородного.
Мало места в доме, отец и тесть хотел угостить всё село,
В своем овине сделал бал, танцевал там и я….
Так могли бы гореть овины каждый день…

Говорят: горит овин, горит аж страшно,
Трещит всё вокруг, стены и крыша такие горячие, что — ох!
Это староста свою дочку замуж сегодня выдал —
К жене воспылал молодой господин — крестьянка для благородного.
Мало места в доме, отец и тесть хотел угостить всё село,
В своем овине сделал бал, танцевал там и я….
Так могли бы гореть овины каждый день…
——————————————————————————
Płonąca stodoła

Mówią płonie stodoła płonie aż strach
Trzeszczy wszystko dokoła ściany i dach gorąco, że hej
Pobiegnij tam ze mną szkoda czasu , bo
stodoła płonie a w niej ludzie jacyś są,
Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty.
Płonie stodoła, alarm trwa, jesteśmy na dnie.
Dlaczego właśnie ja miałbym brać w dudy miech?

Chwytam wiadro więc w dłonie biegnę co tchu i widzę tam co :
Płoną oczy i skronie, bawi się tłum, par chyba ze sto,
To sołtys swoją córkę za mąż dzisiaj dał
Do żonki pali się pan młody — chłop na schwał.
Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał wieś —
W swojej stodole zrobił bal, tańczyłem i ja….
Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia…

Mówią płonie stodoła płonie aż strach
Trzeszczy wszystko dokoła ściany i dach gorąco, że hej
To sołtys swoją córkę za mąż dzisiaj dał
Do żonki pali się pan młody — chłop na schwał.
Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał wieś —
W swojej stodole zrobił bal, tańczyłem i ja….
Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia…
======================================
2. Где мак алеет
————————————————————
Gdzie się mak czerwieni
======================================
3. Бродяга

Где-то между Байкалом и морем,
Через снег, бурю и ночь
Странствует сгорбленный бродяга,
Влача свою проклятую судьбу.

К берегу Байкала подходит,
Вспоминает родимый свой дом,
Из последних сил садится в лодку,
На веслах сжимает ладонь.

Доплывает, кто-то вышел навстречу,
Кто ждёт его — он сердцем уже угадал:
Ах, здравствуй моя дорогая мама,
Здоровы ли мой отец и брат?

Где-то между Байкалом и морем,
Через снег, бурю и ночь
Странствует сгорбленный бродяга,
Влача свою проклятую судьбу.

Странствует сгорбленный бродяга,
Влача свою проклятую судьбу.

По диким степям Забайкалья
(русская народная песня, исполняемая Неменом на альбоме «Russische Lieder» 1973)

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берёт,
И грустную песню заводит,
О родине что-то поёт.

Бродяга Байкал переехал,
Навстречу — родимая мать.
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша,
Здоров ли отец мой и брат?»

(один куплет пропущен)

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
——————————————
Włóczęga

Gdzie Bajkał od morza tu sięga
Przez śniegi, wichurę i noc
Wędruje zgarbiony włóczęga
Dźwigając przeklęty swój los

Do brzegu Bajkału podchodzi
Wspomina rodzinny swój dom
Ostatkiem sił wsiada do łodzi
Na wiosła zaciska swą dłoń

Dopływa, ktoś wyszedł go spotkać
Ktoś czeka, on sercem już zgadł
Ach, witaj mi matko najdroższa
Czy stropi mój ojciec i brat

Gdzie Bajkał od morza tu sięga
Przez śniegi, wichurę i noc
Wędrował zgarbiony włóczęga
Dźwigając przeklęty swój los

Wędrował zgarbiony włóczęga
Dźwigając przeklęty swój los
==============================
4. Рождение любви
————————-
Narodziny miłości
==============================
5. Аллила

Аллила
Аллила — имя той девушки
А в глазах ее вижу мой Азербайджан

Ее отец сказал, чтобы я в долины шёл,
Ее глаза семь лет преследовали меня.
И даже сегодня, когда сам я здесь,
Помню, что они остались где-то там.

Беспокойство глубоко в сердце у меня —
Не могу забыть те минуты,
Когда, первый раз ослепленный блеском её глаз,
Почувствовал их тепло на дне души моей.

Высоко в горах старый аул спит.
И в темных озерах месяц с ним.
Но я достану из глубин его серебряный серп,
Принесу девушке, когда придет этот день.

Аллилу я ожидаю на перепутье дорог.
Обязательно я вернусь, когда поможет Бог.
Оседлаю ветер и неумолимо попаду туда,
Где глаза Аллилы и Азербайджан.

Аллила…
——————————————————
Allilah

Allilah
Allilah na imię ma dziewczyna ta
A w oczach jej widzę mój Azerbajdżan

Jej ojciec kazał bym w doliny zszedł
Jej oczy przez siedem lat goniły mnie
Jeszcze dzisiaj kiedy jestem sam
Pamiętam, że one gdzieś zostały tam

Niepokój głęboko noszę w sercu swym
Nie mogę zapomnieć tamtych chwil
Gdy pierwszy raz olśniony blaskiem oczu jej
Poczułem ich ciepło na dnie duszy mej

Wysoko w górach stary auł śpi
Jest w ciemnych jeziorach księżyc z nim
Lecz wydobędę z głębin jego srebrny sierp
Zaniosę dziewczynie gdy przyjdzie ten dzień

Allilah czekam na rozstaju dróg
Na pewno powrócę gdy pomoże Bóg
Osiodłam wiatr i nieomylnie trafię tam
Gdzie oczy Allilah i Azerbajdżan

Allilah
=================================
6. Наилучшая ночь
—————————————————-
Najdłuższa noc
=================================
7. Успех

Ты — как чудесный цветок
среди душистых лугов.
Ты — мой настоящий, надёжнейший сторож,
ангел, безумие и вдохновение души,
мой красивый и единственный успех.
Успех — для меня это слово имеет только один смысл.
Успех — это укрыть тебя в своих обьятьях
забыть о существовании мира
и услышать как бешено бьётся сердце.
Успех — для многих людей мерой его является удача,
а для меня, для меня — превыше всего
моя любовь, мой успех — это ты..
———————————————————-
Sukces

Jesteś jak cudowny kwiat
wśród pachnących łąk.
Jesteś prawdziwym, najwierniejszym stróżem,
aniołem, szaleństwem i natchnieniem duszy,
moim pięknym i jedynym sukcesem.
Sukces — dla mnie słowo to
ma tylko jeden sens.
Sukces to znaczy zamknąć Ciebie w swych ramionach..
zapomnieć o istnieniu świata
i usłyszeć jak szalone serce drży.
Sukces — dla wielu ludzi miarą jest fortuna,
a dla mnie, dla mnie ponad wszystko,
moja miłość, mój sukces, to ty..
===================================
8. Если
—————————————
Jeżeli
=========================
9. Бронзовый крестик
—————————————-
Spiżowy krzyżyk
==========================
10. Столько есть дорог
——————————————
Tyle jest dróg
=========================
11. Ненужные

Ненужные уже друг другу, среди дня,
Мы измеряем время общих лет,
Не хотим еще верить, нет,
Что наша любовь — уже сон.

Содержит вкус беспокойства каждый новый день
Давней привязанности дрожит исчезающая тень
Когда вдруг на чужое уже лицо
Снова смотрят глаза твои из сна.

Я еще здесь, ты здесь,
Через год жизнь сотрет печальные слезы
Только иногда…
Сердце найдет воспоминаний след.

Не хватило зрелости нам в тяжелых серых днях,
Не хватило понимания для некоторых недостатков,
Не хотим еще верить, мы не хотим верить,
Что наша любовь — уже сон.

Ненужные уже друг другу, среди дня,
Мы измеряем время общих лет,
Не хотим еще верить, мы не хотим верить,
Что наша любовь — уже сон.

Содержит вкус беспокойства каждый новый день,
Давней привязанности дрожит исчезающая тень,
Когда вдруг на чужое уже лицо
Смотрят глаза твои из сна.

Не хватило зрелости нам в тяжелых серых днях,
Не хватило понимания для некоторых недостатков,
Ещё не хотим верить, нет,
Что наша любовь — уже сон.

Не хватило зрелости нам
Не хватило зрелости нам
Не хватило зрелости нам
—————————————-
Niepotrzebni

Nawzajem niepotrzebni sobie już pośród dnia
Mierzymy zawodami czas wspólnych lat
Nie chcemy jeszcze wierzyć, nie
Że nasza miłość jest już snem.

Zawiera niepokoju smak każdy nowy dzień
Dawnego przywiązania drży nikły cień
Gdy nagle z twarzy obcej już
Znów patrzą oczy twe ze snu.

Jestem jeszcze tu, jesteś ty
Za rok życie zetrze żalu łzy
Tylko czasem ………….
Serce znajdzie wspomnień ślad.

Zabrakło dojrzałości nam w trudnych szarych dniach
Zabrakło zrozumienia dla kilku wad
Nie chcemy jeszcze wierzyć, nie chcemy wierzyć
Że nasza miłość jest już snem.

Nawzajem niepotrzebni sobie już pośród dnia
Mierzymy zawodami czas wspólnych lat
Nie chcemy jeszcze wierzyć, nie chcemy wierzyć
Że nasza miłość jest już snem.

Zawiera niepokoju smak każdy nowy dzień
Z dawnego przywiązania drży nikły cień
Gdy nagle z twarzy obcy już
Patrzą oczy twe ze snu.

Zabrakło dojrzałości nam w trudnych szarych dniach
Zabrakło zrozumienia dla kilku wad
Nie jeszcze chcemy wierzy, nie
Że nasza miłość jest już snem.

Zabrakło dojrzałości nam
Zabrakło dojrzałości nam
Zabrakło dojrzałości nam
=====================================
12. Стоя на коленях перед тобой

Это ты, только ты
Знаешь, что я вижу, когда, когда закрываю глаза.
Есть, есть у тебя ещё сила, чтобы, чтобы меня очаровать,
Только ты можешь отправиться в дорогу, которую я выбрал.

Это ты, только ты
Имеешь губы, которые столько лет, столько лет я искал.
Почему же ты не хочешь поверить мне, а может этого слишком мало?
Того, что, стоя на коленях перед тобой, я признаюсь этими словами, я признаюсь…

Это ты, только ты
Знаешь, почему когда-то в длинную ночь я плакал,
Знаешь даже мысли, в которых никогда, никогда я не признаюсь.
Это ты, для тебя я найду тишину среди бури.

Это ты, только ты.
К тебе я возвращаюсь из моего одиночества, из моего одиночества я возвращаюсь
Почему же ты не хочешь поверить мне, а может этого слишком мало?
Того, что, стоя на коленях перед тобой, я признаюсь этими словами, я признаюсь…

Это ты, только ты.
Тебя ждёт место, где нас никто не найдет,
Куда со мной ты должна пойти, ты должна пойти и там остаться.
Это ты, ты умеешь помочь мне, когда ты близко.

Это ты, только ты
Знаешь мои мысли, ты знаешь мои мысли, все мои мысли.
Прошу тебя, поверь, поверь мне, что я очень тебя люблю,
И стоя на коленях перед тобой, я признаюсь этими словами, я признаюсь…

Это ты …
———————————————-
Klęcząc przed tobą

To Ty, tylko Ty
Wiesz, co dziś widzę, kiedy, kiedy zamknę oczy
Masz, masz jeszcze siłę by, by mnie zauroczyć
Tylko Ty możesz ruszyć drogą, którą ja wybrałem

To Ty, tylko Ty
Masz usta, których tyle lat, tyle lat szukałem
Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi, a może to jeszcze za mało?
Że klęcząc przed tobą wyznaję te słowa, wyznaję

To Ty, tylko Ty
Wiesz, czemu kiedyś w długą noc płakałem
Znasz nawet myśli, których nigdy, nigdy nie wyznałem
To Ty, dla ciebie znajdę ciszę w środku burzy

To Ty, tylko Ty
Do ciebie wracam z mojej samotności, z mojej samotności wracam
Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi, a może to jeszcze za mało?
Że klęcząc przed tobą wyznaję te słowa, wyznaję

To Ty, tylko Ty
Na ciebie czeka miejsce gdzie nas nikt nie znajdzie
Gdzie ze mną musisz pójść, musisz pójść i tam pozostać
To Ty, potrafisz pomóc mi, gdy jesteś blisko

To Ty, tylko Ty
Znasz moje myśli, znasz moje myśli, moje myśli wszystkie
Proszę cię, uwierz, uwierz mi, że bardzo cię kocham
I klęcząc przed tobą te słowa wyznaję, wyznaję

To Ty …
==========================================

Czeslaw Niemen “Sukces”. Чеслав Немен “Успех” (перевод альбома): 3 комментария

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я не робот (кликните в поле слева до появления галочки)