Czeslaw Niemen “ Czy mnie jeszcze pamiętasz”. Чеслав Немен “Помнишь ли ты ещё меня” (перевод альбома)

Перевод текстов альбома Чеслава Немена “Помнишь ли ты ещё меня”(“Czy mnie jeszcze pamiętasz”) 1968 года.
========================================================================================
1. Знаю, что ты не вернешься / Wiem, że nie wrócisz (C. Niemen — J. Grań)
2. Веселись в чучубабке / Baw się w ciuciubabkę (C. Niemen — J. Grań)
3. Около нас / Obok nas (W Pi towski — J. Odrowąż)
4. Не знаю, стоит ли / Nie wiem czy to warto (Z. Bizoń — K. Dzikowski) — нет текста
5. Приди в такую ночь / Przyjdź w taką noc (M. Święcicki — K. Dzikowski)
6. Помнишь ли ты ещё меня? / Czy mnie jeszcze pamiętasz? (C. Niemen — J. Grań)
7. Под попугаями / Pod papugami(M. Święcicki — B. Choińnski, J. Gałkowski)
8. Ещё сон / Jeszcze sen (C. Niemen — Z. Dzikowski, Z Szczęsny)
9. Стою в окне / Stoję w oknie (C. Niemen — E. Fiszer)
10. Время как река / Czas jak rzeka (C. Niemen)
11. Ах, какие глаза / Ach, jakie oczy (C. Niemen) — нет текста
========================================================================================

1. Знаю, что ты не вернешься

Сегодня, когда тебя мне нехватает,
И когда случилось так,
Что ты ушла уже
И не вернешься сюда,
Я должен быть один.

Что ты не вернешься уже — я знаю.
Время уплывает как сон.
Я потерял твой след
И теперь в мир
Я пойду уже один.

Мне так плохо без тебя.
Серы дни, солнца в них нет.
Где ты, где ты.

Я хотел бы тебя видеть, видеть здесь,
Мой единственный сон,
И по жизни только с тобой,
Только с тобой идти.

Я хотел бы тебя видеть, видеть здесь,
Мой единственный сон,
И по жизни только с тобой,
Только с тобой идти.

Но ты не вернешься уже, я знаю.
Время проплыло как сон.
Я потерял твой след
И теперь в мир
Я пойду уже один.
Я потерял твой след
И теперь в мир
Я пойду уже один.

——————————————————

Wiem, że nie wrócisz

Dziś gdy Ciebie mi brak
I gdy stało się tak,
Że odeszłaś już
I nie wrócisz tu,
Muszę być sam.

Że nie wrócisz już wiem.
Czas upływa jak sen.
Zgubiłem twój ślad
I teraz w świat
Pójdę już sam.

Źle mi tak bez Ciebie być.
Szare są dni słońca w nich brak.
Gdzie jesteś, gdzie jesteś Ty.

Chciałbym Cię widzieć, widzieć tu,
Mój jedyny śnie
I przez życie tylko z Tobą,
Tylko z Tobą iść.

Chciałbym Cię widzieć, widzieć tu,
Mój jedyny śnie
I przez życie tylko z Tobą,
Tylko z Tobą iść.

Lecz nie wrócisz już wiem.
Czas upłynął jak sen.
Zgubiłem Twój ślad
I teraz w świat
Pójdę już sam.
Zgubiłem twój ślad
I teraz w świat
Pójdę już sam.
====================================

2. Веселись в чучубабке

Эй, веселись вместе с нами,
Эй, веселись в чучубабке с нами.
Эй, кому с нами весело,
В чучубабку приглашаем.

Достаточно только в круг выстроиться,
Платочек один иметь.
И чучубабку быстро выбрать; раз, два, три,
А выбрать только меня.

Эй, веселись вместе с нами,
Эй, веселись в чучубабке с нами.
Эй, кому с нами весело,
В чучубабку приглашаем.

А когда чучубабка у нас уже есть,
Не удобно стоять на месте.
Хлопоты и омертвения пусти побоку,
И смейся так как я — хееей…

А у кого на чучубабку не хватает сил,
Или у кого нет желания,
То, даже если б был совсем глухим,
Пусть поет так как я — хееей…

Эй, веселись вместе с нами,
Эй, веселись в чучубабке с нами.
Эй, кому с нами весело,
В чучубабку приглашаем.
———————————————————

Baw się w ciuciubabkę

Hej, baw się razem z nami,
Hej, baw się w ciuciubabkę z nami.
Hej, kto sie z nami bawi,
Do ciuciubabki zapraszamy.

Wystarczy tylko w krąg ustawić się,
Chusteczkę jedną mieć.
I ciuciubabkę szybko wybrać; raz, dwa, trzy,
A wybrać tylko mnie.

Hej, baw się razem z nami,
Hej, baw się w ciuciubabkę z nami.
Hej, kto sie z nami bawi,
Do ciuciubabki zapraszamy.

A kiedy ciuciubabkę mamy już,
Nie wolno w miejscu stać.
Kłopoty i zmartwenia na bok złóż,
I śmiej się tak jak ja heeeej…

A kto do ciuciubabki nie ma sił,
Lub komu chęci brak,
To choćby nawet całkiem głuchy był,
Niech śpiewa tak jak ja heeej…

Hej, baw się razem z nami,
Hej, baw się w ciuciubabkę z nami.
Hej, kto sie z nami bawi,
Do ciuciubabki zapraszamy.
====================================
3. Около нас

Где-то около нас, около нас течёт жизнь,
Около нас света блеск, города ритм, гомон и шум.
Около нас плывет толпа, около нас столько изменений
Несёт время, делается столько дел.

А мы, как во сне, как во сне, как в тумане,
Вместе всё время, одни всё время, глаза твои, губы твои.
Я и ты, только ты, зачем нам мир, зачем время,
Это всё происходит рядом, около нас.

Всё время около нас, около нас течёт жизнь,
Я люблю блеск твоих глаз, я стремлюсь всё время к твоим губам.
Но посмотри, но смотри, сколько изменений вокруг нас,
Делается столько дел, жизнь имеет много цветов.

Так иди, пока есть время, пить каждый глоток жизни,
Черпать её, вдыхать её, познать труд, познать гнев,
Вкус счастья, вкус борьбы, потому что ни одна тень, ни один блеск
Не могут пройти мимо, около нас.
Не могут пройти мимо, около нас.
———————————————————
Obok nas

Gdzieś obok nas, obok nas życia nurt,
Obok nas świateł blask, miasta rytm, gwar i szum.
Obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian
Niesie czas, dzieje się tyle spraw.

A my, jak we śnie, jak we śnie, jak we mgle,
Razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe.
Ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas
To wszystko trwa obok, obok nas.

Wciąż obok nas, obok nas życia nurt,
Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich ust.
Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół nas
Dzieje się tyle spraw, życie ma wiele barw.

Więc chodź póki czas z życia pić każdy haust,
Czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew,
Szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask
Nie może przejść obok, obok nas.
Nie może przejść obok, obok nas.
==================================
4. Не знаю, стоит ли
——————————————————-
Nie wiem czy to warto
==================================
5. Приди в такую ночь

Что стОит ночь, когда уже нет звезд,
Что стОит день, когда побледнел солнца блеск,
И только ветер блуждает снова среди деревьев,
Приди ко мне, приди,
Я жду все время, я зову тебя.

Приди в такую ночь, когда блестят сотни звезд.
Приди в такой день, когда снова встает рассвет.
Потому что ведь ты знаешь, что я люблю тебя так как никто,
Значит в такую ночь, значит в такую ночь,
Значит в такую ночь, я прошу, приди.
———————————————————
Przyjdź w taką noc

Cóż warta noc kiedy już nie ma gwiazd
Cóż watr jest dzień kiedy zbladł słońca blask
I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew
Przyjdź do mnie przyjdź
Czekam wciąż, wołam Cię

Przyjdź w taką noc kiedy lśnią setki gwiazd
Przyjdź w taki dzień kiedy znów wstaje brzask
Bo przecież wiesz, że kocham Cię tak jak nikt
A więc w taką noc, a więc w taką noc
A więc w taką noc proszę przyjdź
==================================
6. Помнишь ли ты ещё меня?

Помнишь ли ты ещё меня?
Докажи это мне.
Или как другие девушки —
Бай-бай, бай-бай.

Помнишь ли ты ещё меня?
Хочешь ли вернуться сюда?
Или как другие девушки
Ты уже забыла меня?

А когда ты захочешь вернуться сюда,
Возвращайся со своей улыбкой,
Даже если уже полюблю другую —
Будешь только ты.

Помнишь ли ты ещё меня?
И помнишь ли тот день?
Или как другие девушки
Ты уже забыла меня?
———————————————————
Czy mnie jeszcze pamiętasz?

Czy mnie jeszcze pamiętasz
dowód na to mi daj
czy jak inne dziewczęta
baju baj, baju baj

Czy mnie jeszcze pamiętasz
i może wrócić chcesz tu
czy jak inne dziewczęta
zapomniałaś mnie już

A gdy zechcesz wrócić tu
wracaj z uśmiechem swym
choć bym inną kochał już
będziesz tylko ty

Czy mnie jeszcze pamiętasz
i pamiętasz ten dzień
czy jak inne dziewczęta
zapomniałaś już mnie
===================================
7. «Под попугаями»

«Под Попугаями» есть широкий никелированый бар,
Над стаканчиками желтым вымпелом светит пламя.
Здесь перед девушками цветная сладость стоит в стекле,
Вместе с попугайчиками они хотят щебетать и качаться

На воздушных своих качелях,
На паркетах и на помостах,
Соответствуя цветом волос, платьев,
И соответствуя ростом.

«Под Попугаями» висит зеркало, в котором находится каждый,
Мост с фонариками, променады аж до белого дня.

На воздушных своих качелях,
На паркетах и на помостах,
Соответствуя цветом волос, платьев,
И соответствуя ростом.

«Под Попугаями» даже тогда, когда музыки нет,
«Под Попугаями» в цветных раковинах свистит ветер.

В цветных раковинах свистит ветер.
В цветных раковинах свистит ветер!
———————————————————
Pod papugami

Pod papugami jest szeroko niklowany bar
Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar
Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle
Wraz z papużkami chcą szczebiotać i kołysać się

Na powietrznych swych huśtawkach
Na parkietach i na mostach
Według kolorów włosów, sukien
I według wzrostu

Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma
Most z lampionami, promenadę do białego dnia

Na powietrznych swych huśtawkach
Na parkietach i na mostach
Według kolorów włosów, sukien
I według wzrostu

Pod papugami nawet wtedy, gdy muzyki brak
Pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr

W kolorowe muszle gwiżdże wiatr
W kolorowe muszle gwiżdże wiatr!
====================================
8. Ещё сон

Еще сон, сон мне оставил
След на наших мостах,
По которым никогда, никогда уже
Не дойду до твоих губ.

Еще во сне, хоть не надолго,
Могу избежать печалей,
Не думать, что я не смогу
Пройти ни одной из наших дорог.

День, когда я просыпаюсь ото сна,
Пустоту несет мне.
Вместо шепота твоих слов
Слышу только крик тишины.

Еще сон только не знает,
Что кто-то забрал тебя,
Что ни один звонок у моих дверей
Не вернёт тебя мне, не вернёт тебя мне.
———————————————————-
Jeszcze sen

Jeszcze sen, sen mi został
Ślad na naszych mostach
Po których nigdy, nigdy już
Nie dojdę do Twych ust

Jeszcze w śnie, choć na krótko
Mogę uciec smutkom
Nie myśląc, że nie będę mógł
Iść żadną z naszych dróg

Dzień gdy się budzę ze snu
Pustkę niesie mi
Zamiast szeptów, Twoich słów
Słyszę tylko ciszy krzyk

Jeszcze sen tylko nie wie
Że ktoś zabrał Ciebie
Że żaden dzwonek u mych drzwi
Nie wróci Ciebie mi, nie wróci Ciebie mi
====================================
9. Стою в окне

Я стою в окне, долго в ночи,
Всю ночь, так же как ты
Но месяц сказал мне,
Что блестит не для нас…

Бьют часы
Тихий звон
Я слышу его, так же как ты
И точно так же две большие слезы
На глазах у меня, как у тебя.

А кто, кто знает где
Та ночь,
Тот день,
Мой, мой день,
Твоя ночь,
Хорошие сны, хорошие дни…

Я стою, я стою в окне
Долго в ночи,
ЦЕлую ночь, так же как Ты
И точно так же
Две больших слезы
На глазах у меня
Как….у тебя….
———————————————————
Stoję w oknie

Stoję w oknie,długo w noc
Całą noc tak samo jak Ty
Ale księżyc powiedział mi.
że nie dla nas lśni…

Bije zegar
Cichy dzwon
Słyszę go tak samo jak Ty
I tak samo;dwie duże łzy
W oczach mam jak Ty

A kto,kto wie gdzie
Jest ta noc
Jest ten dzień
Mój,mój dzień
Twoja noc
Dobre sny,dobre dni…

Stoję,stoję w oknie
Długo w noc
Calą noc,tak samo jak Ty
I tak samo
Dwie duże łzy
W oczach mam
Jak….Ty….
====================================
10. Время как река

Где синяя река несет воды свои,
Там солнца блеск ожог первый раз,
На берегу её я провел столько минут,
Что сегодня без реки грустно мне,
Там каждый день — это сокровище
Сегодня мое единственное сокровище.

Хоть время как река, как река течёт,
Унося в прошлое те дни.
Хоть время как река, как река течёт,
Унося в прошлое те дни.

Ко дням детства возвращается моя мысль,
В мечтах моих живет та река,
Как же я хотел бы быть на её берегу,
Так пусть воспоминание дальше длится.
Там каждый день — это сокровище
Сегодня мое единственное сокровище.

Хоть время как река, как река течёт,
Унося в прошлое те дни.
Хоть время как река, как река течёт,
Унося в прошлое те дни.
———————————————————
Czas jak rzeka

Gdzie modra rzeka niesie wody swe,
tam słońca blask ujżałem pierwszy raz,
nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil,
że dziś bez rzeki smutno mi,
tam każdy dzień to skarb
dziś mój jedyny skarb.

Choć czas jak rzeka jak rzeka płynie,
unosząc w przeszłość tamte dni.
choć czas jak rzeka jak rzeka płynie,
unosząc w przeszłość tamte dni.

Do dni dzieciństwa wraca moja myśl,
w marzeniach moich żyje rzeka ta,
tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej
więc niech wspomnienie dalej trwa
tam każdy dzień to skarb
dziś mój jedyny skarb.

Choć czas jak rzeka jak rzeka płynie,
unosząc w przeszłość tamte dni.
choć czas jak rzeka jak rzeka płynie,
unosząc w przeszłość tamte dni.
====================================
11. Ах, какие глаза
———————————————————
Ach, jakie oczy
====================================

Czeslaw Niemen “ Czy mnie jeszcze pamiętasz”. Чеслав Немен “Помнишь ли ты ещё меня” (перевод альбома): 1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я не робот (кликните в поле слева до появления галочки)